Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Rekrutacja elektroniczna

Rozpoczął się nabór (rekrutacja elektroniczna) do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.

Formularze:

O projekcie

Projekt  pn. „E-Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów”  jest realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Priorytecie2

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)

Działanie nr 2.2

Rozwój usług elektronicznych

Beneficjent: Gmina Miejska Głogów

Całkowita wartość projektu  5 735 651,61 zł

Wkład Unii Europejskiej  4 720 926,76 zł

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary wskaźnika

Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu

Wartość docelowa wskaźnika

Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

1

2

3

4

5

liczba zakupionych zestawów komputerowych

szt.

0,00

293,00

293,00

liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1- informacja

szt.

0,00

4,00

4,00

liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - interakcja

szt.

0,00

3,00

3,00


2. WSKAŹNIKI REZULTATU


Nazwa wskaźnika

Jednostka miary wskaźnika

Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu

Wartość docelowa wskaźnika

Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu

1

2

3

4

5

(80) Liczba osób korzystających z usług on-line

os.

0,00

12 000

12 000

(67) Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych **

szt.

0,00

39,00

39,00

(330) Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy

etaty

0,00

1,00

1,00

(331) w tym kobiet

etaty

0,00

0,00

0,00