Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Instytucje objęte projektem

 • Urząd Miejski
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Przedszkola Publiczne nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 19, 20, 21
 • Szkoły Podstawowe nr 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14
 • Gimnazja nr 1, 2, 3, 4, 5
 • Muzeum Archeologiczno- Historyczne
 • Miejski Ośrodek Kultury
 • Głogowskie Obiekty Usługowe
 • Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień
 • Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów
 • Dom Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski
 • Dzienny Ośrodek Opiekuńczy
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Miejska Biblioteka Publiczna oraz jej 3 Filie