Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Ogólne założenia projektu

Przedmiotem Projektu jest informatyzacja 39 gminnych jednostek administracji publicznej w Głogowie umożliwiająca świadczenie e-usług; budowa zintegrowanego systemu zarządzania wspomagającego zarządzenie UM w Głogowie oraz zakup wyposażenia niezbędnego do wdrożenia i administrowania powyższymi usługami.

W ramach projektu przewiduje się m.in.:

  • wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla UM w Głogowie (dostawa, instalacja, konfiguracja, wdrożenie, transfer baz danych z aktualnych systemów, szkolenia użytkowników i roczny serwis gwarancyjny zintegrowanego systemu informatycznego),
  • wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą IT,
  • rozszerzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów o 38 jednostek gminnych funkcjonujących w Głogowie (obejmuje konieczną modernizację sieci Lan w Muzeum i SP3),
  • wdrożenie podpisu elektronicznego (zakup 67 certyfikatów kwalifikowanych, czytników i oprogramowania),
  • rozbudowa istniejącego Systemu Informacji o Terenie (GIS) - (niewyłączna licencja na korzystanie z oprogramowania GeoMedia Professional 6.1 w wersji sieciowej, zakup programu na PC Pathfinder Office, Lex dla samorządu terytorialnego (dwa dodatkowe stanowiska, dodatkowe stanowisko mobilne, klucz hasp). Prawo Europejskie, Informator Prawno - Gospodarczy,(dodatkowe nowe stanowisko sieciowe, baza),
  • zakup i wdrożenie oprogramowania i aplikacji umożliwiających świadczenie e-usług : opracowanie koncepcji realizacji pojedyńczego punktu kontaktu i wybór systemu obsługi przedsiębiorców; integracja e-usług z e-podpisem i kartą miejską; budowa jednolitej platformy cyfryzacji usług; budowa systemu bilingowego dającego wgląd w rozliczenia wew./zew.; opracowanie koncepcji zwirtualizowania muzeum do postaci portalu www;
  • wykorzystanie karty miejskiej do płatności za dodatkowe atrakcje np. muzeum; opracowanie zaleceń usprawnienie interfejsu portalu www.glogow.pl, oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych z
  • uwzględnieniem ułatwień dostępu (odczyt na głos, zmiana rozmiaru czcionki, mapy strony itp.); wdrożenie aplikacji do obsługi modułu e-kultura obejmująca zakup infokiosków (szt.4);
  • zakup sprzętu: serwery – 6 szt.,stacje robocze z peryferiami (zakup ok. 250 komputerów klasy PC i 43 notebooki, 70 szt. drukarek, 40 szt. skanerów dokumentowych, myszy, klawiatur i innych urządzeń peryferyjnych),urządzenia zabezpieczające sieć komputerową – 2 szt.,odbiornik GPS GIS z oprogramowaniem – 1 szt. ,urządzenia do e-podpisu – 67 szt.

W ostatnim okresie daje się zauważyć intensywny przyrost liczby mieszkańców na obszarach wiejskich sąsiadujacych z Głogowem. Mieszkańcy ci, w dalszym ciągu korzystają powszechnie w dobrze rozwiniętej infrastruktury administracyjnej (lokowanie firm), edukacyjnej (szkoły),i turystycznej i kulturalnej (MOK, Muzeum, biblioteki) miasta. Wprowadzone w ramach projektu e-usługi będą więc świadczone również na rzecz osób zamieszkujących tereny wiejskie.

W wyniku realizacji Projektu będzie możliwe rozszerzenie zakresu usług świadczonych w ramach e-administracji oraz udostępnienie mieszkańcom Gminy Miejskiej Głogów następujących nowych elektronicznych usług publicznych: e-administracja, e-rekrutacja (formularz naboru do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz do przedszkoli),e-kultura (system informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście, e-muzeum, elektroniczna rezerwacja biletów na imprezy kulturalne), e-turystyka (system wspomagający promocję turystyczną w mieście),e-informacja.

Projekt ma charakter ponadregionalny - jego komponenty systemowe w zakresie e-administarcji zintegrowane będą z platformą e-PUAP 2, co ułatwi i ujednolici świadczenie usług drogą elektroniczną. Projekt zostanie zrealizowany z zachowaniem podejścia neutralności technologicznej. Każde z planowanych do zakupu urządzeń posiada swoje odpowiedniki u różnych dostawców.

Projekt uwzględnia potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych (np. zakup programu umożliwiającego odczytywanie stron internetowych dla osób słabowidzących).