Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Urząd Miejski

ul. Rynek 10

Bezpłatny telefon interwencyjny: 0 800 703 733
Kancelaria ogólna (informacja): 7265 400
Sekretariat prezydenta: 7265 401 lub 450
Biuro Obsługi Mieszkańca: 7265 501 do 504